Định Tường, xưa và nay – Huỳnh Minh

- Định Tường, xưa và nay – Huỳnh Minh. Tác giả xuất bản. Sài Gòn
- Định Tường (Mỹ Tho) xưa – Huỳnh Minh. Nhà XB Thanh niên 2001

Non nước Phú Yên – Nguyễn Đình Tư

Non nước Phú Yên – Nguyễn Đình Tư.
- Nhà XB Tiền Giang. Sài Gòn 1965.
- Nhà XB Thanh niên 2004

Non nước Khánh Hòa – Nguyễn Đình Tư

Non nước Khánh Hòa – Nguyễn Đình Tư

- Nhà XB Sông Lam. Sài Gòn 1969

- Nhà XB Thanh niên 2003

Anh Hai Đen lấy vợ -Triệu Thụ Lý; Phan Khôi, …dịch (*).

Anh Hai Đen lấy vợ -Triệu Thụ Lý; Phan Khôi, …dịch (*).

Nhà XB Văn Nghệ 1955 (Ảnh: ch)

Thù làng – Mã Phong; Phan Khôi dịch.

Thù làng
Tác giả: Mã Phong; Phan Khôi dịch.
Sở Văn Nghệ Trung Ương, 1952

Chủ nghĩa Mác về ngôn ngữ học-Xít-ta-lin

Chủ nghĩa Mác về ngôn ngữ học-Xít-ta-lin; Phan Khôi dịch

Bộ Quốc gia giáo dục - Ban Văn học - Vụ Văn học nghệ thuật, 1951, 60 trang (Ảnh: Ch)

Trở vỏ lửa ra

Phổ thông bán nguyệt san năm 1939 (Ảnh: GGX)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.