Hà Ngại – Khúc tiêu đồng. Hồi ký của một vị quan triều Nguyễn

Hà Ngại – Khúc tiêu đồng. Hồi ký của một vị quan triều Nguyễn.
Nhà XB Trẻ 2014.

Advertisements

Định Tường, xưa và nay – Huỳnh Minh

– Định Tường, xưa và nay – Huỳnh Minh. Tác giả xuất bản. Sài Gòn
– Định Tường (Mỹ Tho) xưa – Huỳnh Minh. Nhà XB Thanh niên 2001

Non nước Phú Yên – Nguyễn Đình Tư

Non nước Phú Yên – Nguyễn Đình Tư.
– Nhà XB Tiền Giang. Sài Gòn 1965.
– Nhà XB Thanh niên 2004

Non nước Khánh Hòa – Nguyễn Đình Tư

Non nước Khánh Hòa – Nguyễn Đình Tư

– Nhà XB Sông Lam. Sài Gòn 1969

– Nhà XB Thanh niên 2003

Anh Hai Đen lấy vợ -Triệu Thụ Lý; Phan Khôi, …dịch (*).

Anh Hai Đen lấy vợ -Triệu Thụ Lý; Phan Khôi, …dịch (*).

Nhà XB Văn Nghệ 1955 (Ảnh: ch)

Thù làng – Mã Phong; Phan Khôi dịch.

Thù làng
Tác giả: Mã Phong; Phan Khôi dịch.
Sở Văn Nghệ Trung Ương, 1952

Chủ nghĩa Mác về ngôn ngữ học-Xít-ta-lin

Chủ nghĩa Mác về ngôn ngữ học-Xít-ta-lin; Phan Khôi dịch

Bộ Quốc gia giáo dục – Ban Văn học – Vụ Văn học nghệ thuật, 1951, 60 trang (Ảnh: Ch)